Betingelser

I. Ved at acceptere brugsbetingelserne bekræfter du, at du har uindskrænket rådighedsret over alt uploadet materiale, og at ingen tredjeparts rettigheder vil blive krænket gennem uploadet eller SEINs efterfølgende brug af materialet. I den forbindelse bekræfter du, at det pågældende materiale ikke er offentliggjort på noget andet websted eller på anden måde end på dine egne websteder og personlige sociale medier. Endelig bekræfter du, at materialet ikke uden udtrykkelig skriftlig aftale med SEIN vil blive lagt på andre medier efterfølgende.

II. Ved at acceptere brugsbetingelserne giver du uigenkaldelig tilladelse til, at SEIN – uden betaling eller godtgørelse af nogen som helst art til dig eller til nogen anden – må anvende alt materiale, du uploader, til følgende:

III. Distribuering på SEINs hjemmeside (www.seinmag.dk), instagram (seinmag), facebook (www.facebook.com/seinmag), vimeo (www.vimeo.com/seinmag) og eventuelle yderligere platforme, som SEIN måtte vælge at være til stede på, samt til diverse – til SEIN – linkende kanaler (herunder artikler/opslag div. medier). Endvidere har SEIN tilladelse til at distribuere indsendt materiale til tredjepartskanaler af enhver art med henblik på reklamering for SEIN.

IV. SEIN har ret til i samråd med producenten at redigere det indsendte materiale med henblik på at offentliggøre det på SEINs hjemmeside (www.seinmag.dk) og SEINs andre kanaler. SEIN skal i forbindelse med anvendelse af materialet nævne ophavsmanden ved navn i overensstemmelse med ophavsretslovens § 3, stk 1. SEIN må ikke ændre eller anvende uploadet materiale på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmanden, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2.

V. SEIN forbeholder sig ret til at slette uploadet materiale efter SEINs fuldstændig frie skøn (SEIN vil navnlig benytte sig af denne ret, hvis der uploades materiale, der er ulovligt i sig selv eller i øvrigt har upassende eller krænkende indhold)

*Med materiale menes uploadet materiale af enhver art, være sig tekst/video/foto/lyd/film eller andet.

Psst!
Læs mere her