SEIN samling

Med SEINsamling giver vi vores platform til unge uden for SEIN’s redaktion. En slags kollektiv tidslomme. Send dit bidrag til samling@seinmag.dk.

SEINsamling er et månedligt indlæg lavet i samarbejde med vores læsere. Hver måned vælger redaktionen et tema, en følelse eller noget helt tredje, og vores læsere indsender deres bidrag. Vi opfordrer alle til at sende et bidrag - om det så bare er en strøtanke. Dit bidrag kan være i alle formater - en collage, film, podcast, lydfil, tekst mm.

Alle kan bidrage, og du kan se den kommende måneds SEINsamling på forsiden eller klik på 'website' til venstre.

Psst!
Læs mere her