Kampen for mediestøtte

SEIN launchede i september 2017 eller egentlig havde vi været rigtig længe undervejs. Faktisk begyndte idéen om SEIN på en café på Nørrebro i 2013. En idé baseret på et håb om mere plads i medierne. En plads til ungdommen, hvor vi kunne være os selv, og hvor vi kunne udtrykke os sammen. 

For som tidligere chefredaktør og medstifter Sara Mering beskrev i det allerførste indlæg på SEIN fra 2017.

“SEIN er skabt af os, der savnede vores eget medie. Os, der så gerne ville have, at der var nogen, der turde være ærlige om, hvordan det var at være ung.”

SEIN blev skabt, fordi selve ungdommen manglede sin egen stemme. Vi blev samtidig et fællesskab for unge af unge, der gav plads til andre historier end, dem man fandt hos de allerede eksisterende medier. Derudfra sprang vores kerneværdier ung, ærlig, ufiltreret sammen, som skaber plads til det skrøbelige, det sårbare, tabuer og fejl lige såvel som inspiration, talent og mulighed for udvikling. SEIN blev det sted, hvor ungdommen kan dele med hinanden og tegne sit helt eget billede af, hvem vi er.

SEIN søger mediestøtte

Det var fra starten målet, at SEIN skulle have mediestøtte. Vi udfyldte et hul i medielandskab, som ingen af landets andre medier kunne udfylde. Derfor gav det kun mening, at vi var berettiget til samme statsstøtte og anerkendelse som andre medier i Danmark.

Mediestøtte er produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier samt distributionsstøtte til ideelle blade.

En statsstøtte til medier, som uddeles af Medienævnet i Kulturministeriet. Medienævnet træffer beslutningerne om, hvem der skal have mediestøtte på baggrund af medieaftaler eller medieforlig, som de indgår med regeringen. 

SEIN har på de sidste 4 år søgt mediestøtte to gange, men hver gang er vi blevet afvist, fordi Medienævnet ikke mener, at vi lever op til kravene for mediestøtte. Helt specifikt, som man kan læse i afslaget fra 2021, hvad der i mediestøtten kaldes aktuelt stof. 

SEIN mener dog, at aktuelt stof ikke kun er traditionelle nyheder eller dag til dag journalistik. For vores generation er det lige så aktuelt at have et medie, hvori vi kan spejle os og læse om de erfaringer, bekymringer og tanker, vi gør os i vores tid. Og medieaftalen taler ind i vores behov.

“Mediebilledet er i hastig forandring. Nye medier opstår, og gamle medier flytter sig til nye platforme. (...) Samtidig har forskellen i mediebrug generationerne imellem aldrig været større. Også inden for de enkelte aldersgrupper er der forskelle i mediebruget. (...) Derfor ønsker partierne bag medieaftalen at tage de første skridt til en mere tidssvarende mediepolitik (...) For at opnå dette vil aftalepartierne med en række initiativer sikre bedre balancer i det danske mediebillede. Det gælder balancen mellem den ældre og den yngre generations mediebrug, balancen mellem statsejede og private medier og balancen mellem gamle og nye medier.”

Vores generation søger at få dækket et andet mediebehov og -brug. Det var derfor, SEIN i sin tid spirede op blandt de andre ældre træer. Vi tilbød noget andet til en læserskare, som manglede et medie. Men det er ikke nemt at spire, når man ingen sollys bliver givet. På nuværende tidspunkt får ingen af de ungdomsmedier, som er rettet mod vores aldersgruppe, mediestøtte. 

I 2021 blev der uddelt 371.193.710,60 kr. i mediestøtte og over halvdelen af pengene har siden 2016 gået til de samme 10 medier i Danmark. Medier, som dækker og formidler til den samme målgruppe. Det betyder, at der er en ubalance i fordelingen af mediestøtten, og at mediestøtten ikke tilgodeser alle. 

“Formålet med medieloven er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.”

For at styrke medielandskabet er det grundlæggende, at mediestøtten skal repræsentere alle generationer og understøtte generationernes ønsker om forskellige slags medier og formater. Vores generation behøver lige så vel som vores forældres et sted at udtrykke os og danne meninger. Ligesom formålet med mediestøtten er det også SEINs formål at fremme og give stemme til forskellige tanker, synspunkter og holdninger. Og at styrke unge stemmer i den offentlige debat.

SEIN uden mediestøtte

SEIN har de sidste 4 år eksisteret uden mediestøtte. Det har kunne lade sig gøre, fordi der findes mange derude, som tror på vores medie og ungdommen. Mange fonde har støttet os og vores indhold. Vi kan være stolte af at have så mange nuværende og tidligere samarbejdspartnere. Tak for støtten!

SEIN er på nuværende tidspunkt en frivillig redaktion på 130 mennesker, som driver og skaber indhold til vores medie. Men et medie kræver desværre mere end bare kærlighed. Det kræver penge for at have grobund til udvikling. 

Siden SEINs begyndelse har vi lige akkurat kunne betale vores regninger. Det er desværre ikke holdbart i længden, og de eneste statsstøttede midler, der står til rådighed for medier i Danmark, er mediestøtte.

Ungdommen fortjener mediestøtte.
SEIN fortjener mediestøtte.

Næste medieforlig skal indgås i år og denne gang håber vi, at regeringen ser den manglende repræsentation i uddelingen af mediestøtte. Vi håber, at ungdommens behov og medieforbrug anerkendes, og at Medienævnets afgørelser vil stemme overens med medieforliget.

SEIN vil fortsætte med at kæmpe for mediestøtte og skabe indhold og værdi for vores mange læsere. Vi er stolte af det fællesskab, som SEIN rummer både for redaktionen, læserne, medlemmerne og støtterne. Vores generation har opbygget et medie, som afspejler ungdommen, og som rummer det svære, det smukke, det unge og det mærkelige ved at være ung.  

SEIN er lige nu kun et medlemsbaseret medie. Hvis du vil tage del i kampen og støtte SEINs formål og vores indhold, kan du blive medlem. Du kan også hjælpe os med at sprede ordet ved at dele vores indhold med dine venner.

Psst!
Læs mere her