Emma Paustian Gaihede

Freelancer i den visuelle gruppe

I en tid hvor alle valg er mulige og det egentlige valg er at vælge, har jeg valgt at være en del af Sein.
Mit navn er Emma, en visuel type som fandt et visuelt arbejde, som visuel freelancer. Mit kald undertiden er at fordybe mig i min omverden og i de projekter jeg er en del af. Til daglig studerer jeg erhvervsøkonomi og psykologi, samtidig med at jeg ihærdigt prøver at komme i gang med at løbe. Min fritid centrerer sig mest om film, herunder at se dem, analysere dem og tale om dem. Derudover nyder jeg at male, tegne og illustrere. Hvis der er brug for anden afkobling er jeg til at finde i en bowling hal med mine venner.

Psst!
Læs mere her