Bidrag: Lige adgang til psykologhjælp for alle

28. oktober 2023

I anledning af Kristines to-års jubilæum uden for psykiatrien belyser hun i dette debatindlæg et alvorligt problem. Unge mellem 18 og 24 år har adgang til gratis psykolog-behandling af let til moderat angst og depression. Denne begrænsning bør udvides, da flere unge lider af mentale udfordringer, og ventelister for diagnose-stillelse gør problemet værre.

Ventetiderne for psykologhjælp og udredning er alt for lange, hvilket er uholdbart i vores velfærdssamfund. Vi har brug for politiske tiltag og økonomiske investeringer for at forkorte ventelisterne og prioritere mental sundhed på lige fod med fysisk sundhed. Dette vil nedbryde stigmatiseringen og sikre, at alle får den nødvendige støtte.

I anledning af mit to-års jubilæum ude af psykiatrien vil jeg gerne bruge denne platform til at rette opmærksomheden mod en problematik, der er blevet overset alt for længe. En problematik, der har afgørende betydning for vores samfund, og som presserende kræver politisk handling.

Som det er lige nu, kan unge mellem 18 og 24 år modtage gratis psykolog-behandling af let til moderat angst og depression. Psykolog-behandling bør ikke begrænses til dem med en specifik diagnose eller inden for en bestemt aldersgruppe. Det skal det ikke, da der især ses en stigning i antallet af yngre børn og unge, der kæmper med deres mentale sundhed. Desuden bidrager begrænsningen af psykolog-hjælp til dem med allerede stillede diagnoser til en selvforstærkende cyklus, da ventetiden på at få stillet en diagnose også er lang. Alle bør have lige mulighed for at pleje deres psyke, præcis som man har adgang til behandling for fysiske problemer gennem sundhedssystemet. Dette indebærer et kortvarigt lige så vel som et længerevarende sygdomsforløb.

Som sagt er ventelisterne til psykologhjælp – specielt i det offentlige – tårnhøje, og ventelisterne for at blive udredt hober sig op med samme skræmmende hastighed. Det er ikke holdbart, at børn og unge mistrives så voldsomt i et velfærdssamfund som vores, uden at der træffes effektive foranstaltninger for at hjælpe dem. Dertil er det heller ikke holdbart at kunne betale sig til hurtigere og mere effektiv udredning og psykologhjælp, da det underminerer nogle helt grundlæggende tankegange, vores velfærdssamfund bygger på.

Der er et indsnævrende behov for politiske tiltag, der kan styrke vores kollektive mentale sundhed. Det indebærer betydelige økonomiske investeringer i at nedbringe ventelisterne i psykiatrien. Ventelisterne til psykologhjælp og udredning må ikke være det, der adskiller dem, der får hjælp i tide, fra dem, der ikke gør det. At nedsætte ventetiden er ikke blot en økonomisk investering. Det er også en investering i den tidlige indsats, der kan gøre behandlingsforløb kortere og mere effektive.

Vi har brug for politiske beslutnings-tagere, der prioriterer mental sundhed på linje med fysisk sundhed. Desuden er det lige såvel nødvendigt med en ændring i den måde, vi som samfund betragter og fører dialog om diagnoser og dalende mental sundhed. Nedbrydning af stigmatiseringen omkring mental sundhed får ikke kun flere til at søge hjælp. Det bidrager også til narrativet om, at man ikke er forkert, hvis man kæmper med sin psyke.

Mit eget jubilæum er en konstant påmindelse om vigtigheden af at støtte dem, der kæmper med mentale udfordringer, og det akutte behov for mere tilgængelig hjælp til alle.


Hvis du har noget på hjerte, lægger SEIN gerne platform til. Ligger du også inde med en film, fotoserie, tekst, podcast, artikel, debatindlæg eller andet, du bare må dele?

Så send et bidrag til os her

Tekst: Kristine Marie Pedersen
Redaktør: Camilla Angaard Nielsen 

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her