Holdet er sat: 170 ansøgte om plads i nyt ungedrevet kulturhus

19. juni 2024

Betalt samarbejde

Unge fra hele landet har ansøgt om en plads i Nordhus, et nyt ungedrevet kulturhus i København. Efter en heldags workshop er 30 unge kulturskabere nu udvalgt til at forme husets fremtid, der er det første af sin slags.

170 unge fra hele landet ansøgte om at blive en del af det allerførste hold af kulturskabere, der skal drive Nordhus, et nyt ungedrevet kulturhus i København. Nordhus åbner sine døre i efteråret 2024 i Nordhavn som et centrum for kulturoplevelser og hjem for 30 kulturskabere i alderen 18-25 år.

Fælles for ansøgerne er drømmen om at skabe kultur sammen med andre. Den store interesse for Nordhus vidner ifølge stifteren, Felicia Nørgaard, om, at Nordhus med sin vision om at give de unge et ståsted ind i voksenlivet gennem læring, skabertrang og meningsfulde fællesskaber har resoneret med de unge.

“Nordhus er et helt nyt koncept, der ikke er set før, og derfor er det fantastisk at se, at de unge kan spejle sig i de visioner, vi har for huset. Vi er blevet blæst bagover af den store skabertrang, der er til stede blandt dem, og ikke mindst deres ønsker om at tage del i et fællesskab,” siger Felicia Nørgaard.

Ud af de mange ansøgninger fra hele landet blev 60 unge inviteret til at deltage i en heldagsworkshop som del af udvælgelsesprocessen. Workshoppen gav ansøgerne mulighed for at vise mere af dem selv end ved en traditionel samtale, ligesom den gav Nordhus-teamet mulighed for at se mere af ansøgerne som helhed og samtidig have blik for samarbejde. Det handlede om at finde det gensidige rigtige match og sætte det rigtige hold.

Det kræver mere end et CV at forstå et menneske

Nordhus havde designet en unik ansøgningsproces, blandt andet i samarbejde med deres ungepanel, som består af 15 unge, der siden Nordhus’ begyndelse har været med til at forme værdigrundlaget for det nye ungedrevne kulturhus.

I udformningen af workshoppen har Nordhus bestræbt sig på at skabe rammerne for, at ansøgerne dels fik en bedre forståelse af Nordhus og mødte teamet, dels mødte hinanden og sidst men ikke mindst kunne sætte sig selv i spil i flere forskellige situationer i løbet af dagen.

Tilgangen har været at tage sig tid og give plads til udfoldelse for at have det bedst mulige grundlag for at sætte holdet. Det kræver mere end et CV at lære et menneske at kende, og vi tror, at dialogen og mødet med de potentielle kulturskabere kan være begyndelsen på noget større.

Mødet med de 60 unge stemmer

Dagen bestod af øvelser, samtaler, besøg på en byggeplads og opgaver, der skulle afvikles i løbet af dagen. Alt sammen med det formål at blive klogere på hinanden, involvere alle deltagerne og fremme samarbejde. 

Det var samtidig vigtigt for Nordhus at give de unge et indblik i husets værdier og fremhæve det sociale samvær og  fællesskabet som grundstenene i huset. 

Observatører fra Københavns Universitet og Kaospiloterne var tilstede under hele workshoppen for at sikre, at alle blev set og hørt. Målet var at skabe en så demokratisk og retfærdig udvælgelsesproces som muligt. Fra det øjeblik de unge trådte ind ad døren, til de tog afsked, blev deres interaktioner og bidrag derfor observeret af teamet. Det bidrog til et endnu mere validt og retfærdigt grundlag for udvælgelsen af det første hold. 

“Jeg bemærkede, at blandt de mange skriftlige ansøgninger, vi havde modtaget, var det ikke nødvendigvis de ansøgere, hvis ansøgning lå øverst i bunken, som skilte sig ud på selve dagen. Det blev hurtigt klart for os, at deltagerne hver især havde forskellige styrker, og at potentialet viste sig på forskellige tidspunkter i løbet af dagene,” siger Maj Scott Kofoed, daglig leder af Nordhus. 

“Vi oplevede en utrolig energi blandt de unge, og deres viljestyrke og engagement fyldte hele rummet. Det var fantastisk at være vidne til. Folk er forskellige, og vi ville prøve at give folk plads til at udtrykke sig over flere timer end blot den korte tid, en ansættelsessamtale normalt varer,” tilføjer Kofoed.

Det første hold er sat

Det allerførste hold af kulturskabere, der skal bo, arbejde og drive Nordhus i de første 12 måneder af husets levetid, er nu sat. Kulturskaberne flytter ind til efteråret, hvorefter kulturhuset vil være åbent for besøg fra offentligheden. Holdet har en høj grad af diversitet blandt andet på alder, baggrund, geografi, erfaring med mere.

“Vi har sammensat et hold af kulturskabere med et brændende potentiale, mod til at skabe noget nyt og lære, og som frem for alt har en stor lyst til at indgå i et fællesskab og skabe kulturoplevelser. Jeg ser frem til at se Nordhus komme til live og se kulturskaberne vokse både fagligt, personligt og relationelt, samtidig med at vi beriger København med nye kulturelle oplevelser,” siger Felicia Nørgaard.

Nordhus åbner for ansøgninger igen til foråret, så endnu flere unge kulturskaber kan få muligheden for at blive del af Nordhus.


Tekst af: Line Kildgaard, Nordhus

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her