Ungepanel skabte værdigrundlag for kommende kulturhus i København

22. maj 2024

Betalt samarbejde 


Når Nordhus til efteråret åbner, vil det huse 30 unge mennesker, der skal være fælles om at drive kulturhuset. Fra starten af har det været med et mål om at skabe et værdigrundlag, som unge mennesker kunne spejle sig i. Mød to af panelisterne fra Nordhus Ungepanel.

Unge voksne får mulighed for at skabe både kultur og karriere, når det nye, ungedrevne kulturhus Nordhus slår dørene op i Nordhavn. Til efteråret flytter 30 kulturskabere fra hele landet i alderen 18-25 år ind i Nordhus og med pladsen følger både en bolig og et arbejde, da man som kulturskaber i Nordhus skal drive og udvikle huset og dets kulturtilbud.

De unge kulturskabere vil blandt andet få praktisk erfaring gennem huset to driftsspor, “Gastronomi & Værtskab” og “Musik & Events” samt værktøj og viden gennem et særlig udviklet kulturiværksætterforløb.

Længe før den seks etagers bygning, der nu udgør Nordhus, rejste sig i den Røde By i Nordhavn, havde et ungepanel bestående af 15 unge allerede grebet mursten og mørtel og lagt grundstenene for det nye kulturhus’ værdigrundlag. De har talt deres generations sag og defineret de værdier og områder, der skal være centrale for de unge kulturskabere, der får en hverdag i huset.

Ansvaret for at skabe de bedste forudsætninger for de unge kulturskaberes tid i Nordhus er blevet lagt i hænderne på blandt andet Zara Munch Bjarnum og Emil Adalsteinsson, der begge har været del af ungepanelet.

Relevansen i at inddrage de unge

Nordhus’ ungepanel blev etableret samtidigt med, at selve idéen om Nordhus tog form. Panelet er sammensat af 15 unge voksne fra forskellige baggrunde og varierede interesser, der enten studerer eller arbejder.

Panelets medlemmer blev nøje udvalgt for deres engagement og vilje til at bidrage til fællesskabet. Fælles for panelisterne er deres ønsker om at være med til at forme rammerne for Nordhus, så det kan fungere både som et springbræt for unge voksne på vej ind i voksenlivet og som et spændende kulturhus for kommende besøgende.

“Vi har måttet navigere gennem mange dialoger om, hvad der virkelig er vigtigt for vores generation, særligt i den fase af livet, hvor man for alvor skal stå på egne ben. Vi har alle bragt noget til bordet og følt det ansvar, der følger med at være de unges stemme,” siger Zara Munch Bjarnum, panelist i Nordhus’ ungepanel.

Det er stifter af Nordhus, Felicia Nørgaard, der har etableret ungepanelet. Hun har taget de unge med på råd for at Nordhus på bedst mulig vis afspejler generationens ønsker og behov.

“Nordhus’ ungepanel har været afgørende for, at Nordhus gik fra tanke til handling. De har vist en klar forståelse af, hvad deres jævnaldrende både søger og forventer af et kulturelt samlingspunkt – og ikke mindst hjem. Vi skal inddrage de unge kulturskabere og stå til rådighed, så vi på bedst mulig vis bliver den platform, hvorfra de kan sætte deres evner i værk, fordi vi tror på, at ansvar og medejerskab booster selvværdet,“ siger Felicia Nørgaard, stifter af Nordhus.

af Martin Søby

af Martin Søby

At bygge bro til voksenlivet

Mennesker oplever ofte at pakke flyttekasser ud flere gange i deres liv. For mange vil det første gang være lidt nervepirrende. I Nordhus er det endda også første gang, at der er nogen, der vil flytte ind. Derfor er vigtigheden i, at der kan skabes et fællesskab om det nye og en følelse af at stå på egne ben, stor.

Derfor har ungepanelet fra projektets start været involveret i alle faser af Nordhus’ tilblivelse, fra de første idéer til besøg på byggepladsen. Ungepanelet har nyligst været med til at udforme rekrutteringsprocessen for det første hold af kulturskabere i Nordhus.

I april kørte rekrutteringsprocessen for at finde det første hold af kulturskabere, og ungepanelet overlader derfor nu ansvaret for at videreudvikle huset og dets værdier til de unge, der flytter ind til efteråret. Selvom medlemmer af ungepanelet nu siger farvel og overrækker faklen til de kommende kulturskabere, er der ingen tvivl om, at de bliver flittige brugere af kulturhuset og dets tilbud.

Tre ting, der har manifesteret sig i ungepanelets egne liv

Selvom det første hold af kulturskabere først flytter ind i Nordhus til efteråret, har tanken om at forene iværksætteri med læring og praksiserfaring allerede manifesteret sig i ungepanelet.

1. Iværksætterånd

Zara Munch Bjarnum er et eksempel på, hvordan Nordhus-projektet har fungeret som en katalysator for ung iværksætterånd. Zara har fået blod på tanden til at starte sin egen virksomhed ved at se Nordhus gå fra en idé til at blive støbt i beton.

“Det at være en del af ungepanelet har givet mig nogle gode, nødvendige værktøjer og ikke mindst selvtillid til at turde starte mit eget op,” siger Zara Munch Bjarnum.

2. Erfaring 

“At være en del af Nordhus’ ungepanel har givet mig en masse læring og nye perspektiver, som jeg har kunne supplere min uddannelse i ‘Design & Business’ med, og som jeg vil tage med mig videre i livet,” siger Emil Adalsteinsson, panelist i Nordhus’ Ungepanel, og fortsætter:

“Samtidig har jeg kunnet påvirke husets udvikling med min erfaring indenfor kulturlivet, oplevelsesdesign og musik og deraf været med til at skabe et trygt frirum for unge til at arbejde med det, de brænder for. Jeg glæder mig enormt meget til at følge med i Nordhus’ første år.”

3. Samskabelse

For både Zara og Emil har ungepanelet fungeret som en platform for samskabelse med andre unge. I fællesskab har de haft mulighed for at udfordre traditionelle metoder, hvor det ofte er ældre, der sætter rammerne for de yngre. Dette engagement har skabt en stærk følelse af at blive hørt samt evnen til at skubbe byens kulturliv og deres generation i en positiv retning.


Tekst af: Line Kildgaard, Nordhus

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her