SEIN råber op i dag, fordi ungdommen fortjener mediestøtte

06. januar 2022

SEIN råber op i dag, fordi vi endnu engang ikke kan få mediestøtte til ungdommens talerør. SEIN har af flere omgange søgt en lille bid af mediestøtten, men hver gang har vi fået afslag uden yderligere begrundelse. Vi har derfor besluttet os for at stoppe med at bruge tid på ansøgninger.

SEIN har stadigvæk brug for mediestøtte, men vi er desværre kommet frem til den sørgelige konklusion, at mediestøttens betingelser tilgodeser allerede etablerede medier frem for at hjælpe på lige linje og udfylde hullerne i det danske medielandskab. 

SEIN udfylder nemlig et stort hul i medieudbuddet, når vi giver unge et sted at udvikle, udgive og udbrede de historier og udtryksformer, de mangler. Vi udgiver historier, der stimulerer vores generations kritiske sans, mod, nysgerrighed og kreativitet.

Om Mediestøttens formål står der på Kulturministeriets hjemmeside.

‘’Formålet med loven er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.’’

Som Chefredaktør på SEIN bliver jeg håbefuld, når jeg læser dette. Jeg bliver håbefuld på SEINs og på ungdommens vegne. På dine, mine og vores vegne. Mediestøttens formål og SEINs formål går for mig at se hånd i hånd, men virkeligheden er en anden. Faktum er desværre, at Kulturministeriet og Medienævnet ikke er enige, og at SEIN ikke får og ikke kan få Mediestøtte.  

SEINs nyheder giver noget nyt til mediebilledet, som ældre mediers nyheder ikke gør. SEINs nyheder er historier og generationelle erfaringer, som er formidlet af og til ungdommen. Historier, som tegner et billede af os som generation, og som tegner et billede af, hvem vi er. Historier, som vi kan identificere os med og spejle os i. 

Vores generation er vokset op med clickbait og utallige sociale medier. Vi ved godt, hvor vi skal lede for at finde CAPS LOCK og rød og gul fremhævningsfarve. Det, vi mangler, er anerkendelse af, at SEINs formål giver mening for os, når vi behandler emner, som er relevante for os. Det er styrkende for det danske demokrati og den demokratiske debat. Og er det ikke netop, hvad mediestøtten er skabt til?

I Medieforliget fra 2019 står der om medieforbrug i Danmark.

“Mediebilledet er i hastig forandring. Nye medier opstår, og gamle medier flytter sig til nye platforme. (...) Samtidig har forskellen i mediebrug generationerne imellem aldrig været større. Også inden for de enkelte aldersgrupper er der forskelle i mediebruget. (...) Derfor ønsker partierne bag medieaftalen at tage de første skridt til en mere tidssvarende mediepolitik (...) For at opnå dette vil aftalepartierne med en række initiativer sikre bedre balancer i det danske mediebillede. Det gælder balancen mellem den ældre og den yngre generations mediebrug, balancen mellem statsejede og private medier og balancen mellem gamle og nye medier”

SEIN giver rum til unge, som gerne vil tage del i den offentlige debat, men ikke kan finde plads mellem de mange andre råbende stemmer. Men Medienævnet tilgodeser fortidens medier og ikke det unge, ærlige, ufiltrerede, sammen. Mediestøtten skal rumme vores generation. Den skal rumme ungdommen, og den skal rumme udvikling i mediebilledet. 

SEIN er lige nu kun støttet af sine medlemmer, men vores indhold fortjener også støtte som andre danske etablerede medier. Og den eneste støtte til medier, der findes i Danmark, er Mediestøtten. En støtte, som vi har brug for, hvis vi fortsat skal være det talerør for unge, som SEIN allerede er i dag.

/Chefredaktør Mathias Busk

Hvis du vil støtte SEINs formål og vores indhold, kan du blive medlem af SEIN eller hjælpe os med at sprede ordet ved at dele vores indhold med dine venner.

Kilder
https://kum.dk/kulturomraader/medier/mediestoette
https://kum.dk/fileadmin/_kum/2_Kulturomraader/Medier/medieaftaler/2019-2023/Medieaftale_2019-2023.pdf

Hvad tænker du?

  1. Kristoffer siger:

    Kære Sein,
    Fint blad, I laver, men I er jo et livsstilsmagasin, der henvender sig til den unge, urbane middelklasse.. Hjemmet og Euroman får jo heller ikke mediestøtte. Her er en liste fra 2020 over medier, der får støtte:
    https://journalisten.dk/her-er-modtagerne-af-mediestoette/
    Ingen af disse medier livsstilsmagasiner, så jeg forstår ikke helt kritikken..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her