SEINblik: Ny satellit kan overvåge virksomheder, der udleder metan

26. april 2024

SEINblik sætter fokus på fire udvalgte nyheder, som i den heftige nyhedsstrøm ikke har fået scenetid. Læs med, når vi hver måned zoomer ind på vigtige, men oversete, begivenheder i vores samfund og verden omkring os.


 

Ny satellit kan overvåge og lokalisere virksomheder, der udleder metan 

– Af Sara Clausen Skov

Kilde: business.edf.org

Den 4. marts 2024 blev MethaneSAT, en ny satellit skabt af nonprofit-organisationen Environmental Defense Fund (EDF) og Space X, sat i omløb. Satellitten kommer til at være en potentiel game changer i kampen mod klimaforandringer, da dens formål er at hjælpe med at overvåge og reducere udledningen af metan.

Satellitten kan specifikt se metan i områder, hvor andre satellitter ikke kan, og kan derved spore og placere et ansvar hos firmaer, der udleder metan. Satellittens data vil blive gratis tilgængelig og vist i realtid, hvilket betyder at borgere, organisationer og myndigheder kan følge med.

Det vil derfor ikke være muligt at udlede metan, og eventuelt mere metan end lovligt, uden potentielt at kunne blive opdaget.Og det er utroligt vigtigt, at udledningerne af metan reduceres. Metan er en af drivhusgasserne, der bidrager til drivhuseffekten, og den bidrager faktisk 25 gange mere end gassen CO2.

Metanudledning er hovedsageligt menneskeskabt, og det er derfor også et sted, hvor vi potentielt kan sætte meget mere ind. Derfor er den nye satellit et godt skridt i den rigtige retning mod en potentiel grønnere fremtid.  

Læs mere om satellitten her (og nyd den seje hjemmeside samt flotte billeder), og bliv klogere på udviklingen her


 

En ny udvikling viser sig på verdenskortet: Den globale mordrate er faldende

– Af Marie Bjerre Nielsen

Kilde: verdensbedstenyheder.dk 

Endelig en positiv nyhed om den globale verden. Endelig lidt at glæde sig over i den nyhedspool af brutaliteter, som ellers trives ret fortrinligt. Krig og konflikt er et højaktuelt emne, der løber over de flestes læber disse dage. Det er helt forståeligt. Men! Antallet af ofre fra krig og konflikt afspejler ikke, hvordan det faktisk forholder sig med mord verden over.

Der tegner sig et billede af en verden, som indgyder mere håb for fremtiden. Af verdensbedstenyheder.dk fremgår det, at mordraten på verdensplan er faldet med mellem en sjettedel og en fjerdedel over de sidste to årtier. Det viser analyser fra organisationerne UNODC, Kontor for Narkotika og Kriminalitet ved FN og verdenssundhedsorganisationen WHO.

Resultaterne af analyserne kan virke uforståelige, når de ses i sammenhæng til de tal, som der ellers fremlægges. I 2021 blev op mod en halv million mennesker ofre for mord. Det er mange flere, end der dør fra konflikt og krig, men på trods af de dystre tal ligger andelen af mord stabilt.

Flere mulige faktorer kan forklare de triste tal fra 2021. Ifølge FN kan de høje tal have sammenhæng til coronanedlukningerne, der i flere lande førte til øget social urolighed og en stigning i bandevold.


 

Store forandringer i Vestafrika agter at tage opgør med terrorisme og vestlig ekspropriation

Af Malte Legéne 

Kilde: voaafrique.com

Siden statskuppet i 2022, der under ledelsen af Ibrahim Traoré installerede den nuværende militærjunta i Burkina Faso, har Sahel-regionen i Vestafrika set betydelig forandring.

Både Mali og Niger har fulgt i fodsporerene af Burkina Faso og trukket sig ud af ECOWAS – en økonomisk union mellem samtlige vestafrikanske nationer, som alle tre lande har beskyldt for at være uengageret, hvad angår bekæmpelsen af terrorisme i området.

De har også beskyldt ECOWAS for at være et værktøj i fortsættelsen af kolonialisme, der tillader Vesten og især Frankrig at udnytte kontinentets naturressourcer og arbejdskraft på bekostning af det afrikanske folk.

I stedet er de nu indgået i et panafrikansk samarbejde under navnet “Alliancen af Sahel-stater”. Samarbejdet er hovedsageligt militært og har til hensigt at styrke den suveræne velfærd i alle medlemslandene såvel som at forhindre eksterne aggressioner som dem, der førhen er blevet udvist af europæiske lande, når afrikanske nationer har forsøgt at ekskludere dem fra markeder via nationalisering af egen produktion.

Som følge af dette brud har ECOWAS sanktioneret alliancen – en handling, de tre Sahel-stater kalder for ulovlig, illegitim, inhuman og uansvarligt i strid med egne (red. ECOWAS’) regler”.

Indtil videre har Traoré med sin regering formået at vinde bestandig offentlig popularitet med sine socialistiske initiativer, der minder om den tidligere burkinske leder Thomas Sankaras initiativer. Sankara blev i 1987 myrdet under et fransk-støttet statskup.

Læs mere om forandringerne i Vestafrika her og her.


 

Forslag om ret til abort får flertal i Europa-Parlamentet

– Af Rosa Bundgaard-Laursen 

Kilde: eu.dk

I marts var Enhedslisten med til at fremsætte et beslutningsforslag i EU. Forslaget gik ud på, at retten til abort skulle medtages i EU’s charter om grundlæggende rettigheder – altså at aborten skal gøres til en menneskeret i EU.

Den 11. april blev der stemt om beslutningsforslaget i EU-parlamentet. Forslaget endte med at have opbakning fra 336 medlemmer, mens 163 stemte imod, og 39 undlod at stemme. Beslutningsforslaget blev dermed stemt igennem med et stort flertal.

Når et beslutningsforslag stemmes igennem, pålægges eller opfordres de beslutningstagende til at lave et lovforslag eller tage anden politisk handling. Ved netop dette beslutningsforslag opfordres der til, at artikel 3 om ”ret til respekt for menneskets integritet” i EU’s charter om grundlæggende rettigheder udvides, så den fremover kommer til at handle om ”ret til respekt for menneskets integritet og til kropslig autonomi”.

Med den foreslåede udvidelse vil man også indføre et nyt punkt i artiklen, der vil lyde: “Enhver har ret til kropslig autonomi og til fri, informeret, fuld og universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed, seksuelle og reproduktive rettigheder samt alle relaterede sundhedsydelser uden forskelsbehandling, herunder adgang til sikker og lovlig abort.”

Det er ikke sikkert, at præcis denne udvidelse vil ske, men det store flertals stemme for beslutningsforslaget kan uanset hvad være med til at påvirke den politiske dagsorden i EU på abort-området.

Du kan læse mere om beslutningsforslaget på Enhedslistens egen hjemmeside.


Redaktør: Anna Christina Løwe Nielsen

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her