Forsvarsforbehold for dummies

25. maj 2022

Onsdag den 1. juni skal Danmark stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad er forsvarsforbeholdet overhovedet for en størrelse? Og hvordan ved du, hvad du skal stemme? Ida og Luna har kortlagt forsvarsvalget for dig, så du er klædt på til at stemme ja eller nej. EU, NATO, forsvarsforbehold, Ukraine og Rusland. Et bundt af nøgleord, som vi ikke kan undgå at støde på i 2022. Men hvad betyder det hele?

Velkommen til forsvarsudvalg for dummies!

Hvad er forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder helt basalt, at Danmark ikke deltager i den del af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, der påvirker forsvaret.

Forbeholdet opstod i Danmark i 1992, da vi stemte nej til EU’s Maastrichttraktat. Året efter, underskrev vi alligevel traktaten, men med 4 forbehold; 

  1. At vi ikke bruger EU’s fælles valuta, Euroen.
  2. At vi ikke accepterer et unions statsborgerskab i stedet for det danske statsborgerskab.
  3. At vi ikke deltager i overstatslige samarbejder, altså beslutninger der bliver taget i EU med flertals bestemmelse. Vi deltager kun i mellemstatslige samarbejder, hvor aftaler og forhandlinger bliver forvekslet mellem de enkelte medlemslande. Disse beslutninger skal nemlig til sidst godkendes af de nationale parlamenter, i vores tilfælde af folketinget.

Det 4. og sidste forbehold, er forsvarsforbeholdet. Men hvad er det så?

Forsvarsforbeholdet gør, at Danmark ikke har en stemme, når forsvarspolitikken, skal behandles i EU

Forbeholdet betyder, at vi ikke giver penge til EU’s militære operationer, eller stiller soldater samt militære tjenester til rådighed. Forsvarsforbeholdet gør, at Danmark ikke har en stemme, når forsvarspolitikken, skal behandles i EU, da vi ikke deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU’s aktioner på forsvarsområdet. Men hvorfor fik vi overhovedet forbeholdet til at starte med?

Forsvarsforbeholdet opstod tilbage i 1992 af frygt for, at EU’s politik på forsvarsområdet til sidst ville resultere i en EU-hær, hvor medlemslandene heriblandt Danmark ville miste magten og kunne blive tvunget til at afgive soldater til EU’s aktioner uden at kunne sige nej. EU’s forsvarspolitik er dog i dag et mellemstatsligt samarbejde, hvor de enkelte medlemslande selv bestemmer over deres militære styrker. Medlemslandene kan sammen beslutte at lave en fælles EU-operation, men er selv ansvarlige for at udsende deres soldater og andre militære tjenester.

Hvordan afgøres valget?
Valget afgøres ved et simpelt flertal. Hvis over 50% af stemmerne er ja, vil forbeholdet afskaffes, og vice versa. 

Hvorfor skal vi stemme om det nu?
D. 6. marts fik danskerne at vide, at de skulle forberede sig på valg. Blot 10 dage efter Ruslands invasion af Ukraine. Derfor mener Mette Frederiksen nu, at vi skal stemme om det 30 år gamle forbehold:

Vores handlinger i Vesten vil ikke kun være med til at afgøre Ukraines fremtid.
Det vil også definere, hvem vi er, hvad vi står for.

Sådan sagde Mette Frederiksen til pressemødet samme aften. 

Vi skal altså stemme om forsvarsforbeholdet, fordi EU står over for Ruslands militære styrker. Skal Danmark indgå i EU’s militære operationer? Skal danske institutioner såsom universiteter have større chancer hos EU, når de ansøger om penge? 

Det er spørgsmål som disse, vi skal tage stilling til om en uge.

Stem ja hvis…

Sæt kryds i “JA”-boksen, hvis du ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet. 

Det betyder, at Danmark skal indgå i både civile og militære missioner. Dog kan vi ikke blive tvunget til at sende soldater afsted eller deltage i operationer. Alle lande har nemlig en veto-ret. Herunder indgår også, at vi kan blokere andre lande fra at lancere en militær operation. Af flere politikere er EU’s forsvarssamarbejde blevet kaldt “et alternativ til NATO”, med henblik på at skabe et europæisk backup, når USA ikke er enige med det europæiske flertal. Danmark (med andre lande) er før blevet kritiseret af USA, for ikke at betale de 2% af vores BNP, som vi skal betale til NATO. Det undgår vi i højere grad ved at være tage del i EU’s forsvar. 

De partier, der taler for, at du skal stemme ja er; Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Moderaterne.

Det europæiske samarbejde kommer til at udvikle sig endnu mere i den kommende tid, og det vil kun blive yderligere forstærket af Ruslands angreb på Ukraine. Vi ønsker, at Danmark fuldtonet skal kunne tage del i det samarbejde. – Socialdemokratiet

Alternativet ønsker et stærkere fællesskab med EU og en fælles forsvarspolitik, så vi øger trygheden og samarbejdet i Europa. – Alternativet

Nu har vi en helt forandret verdensituation, hvor der fra Putins side er sket en invasion af et fredeligt europæisk land. […] Det kalder på fælles europæiske løsninger […] – Venstre

Stem nej hvis…

Du skal stemme nej den 1. juni, hvis du ønsker at beholde det forsvarsforbehold vi har haft siden 1992. 

Et nej til fjernelsen af forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark stadig ikke vil kunne deltage fuldt ud i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den danske myndighed må ikke deltage i alle fælles EU-initiativer inden for forsvarssamarbejdet, men kun i de civile missioner, såsom rådgivningsmissionen i Ukraine. Danske virksomheder vil dog stadig kunne deltage i EU’s fælles udvikling af våbensystemer.

De partier, der taler for, at du skal stemme nej er; Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. 

Vi frygter for, hvilke militære missioner Danmark kan blive kastet ud i af et snævert flertal i Folketinget, hvis forsvarsforbeholdet afskaffes. – Enhedslisten

Afskaffer vi først forsvarsforbeholdet, vil danskerne ikke blive spurgt igen. Dansk Folkeparti ønsker IKKE mere EU – vi ønsker mindre! Lad os derfor bevare vores forsvarsforbehold. – Dansk Folkeparti

Der er intet vundet for Danmarks sikkerhed nu i at ophæve forsvarsforbeholdet. I værste fald kan det lede til en svækkelse af NATO og dermed vores fælles forsvar. – Nye Borgerlige


Tag DR’s valgtest her.

Kilder
Hvad betyder forsvarsforbeholdet for Danmark?, 1juni.dk

https://1juni.dk/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=forsvarsforbeholdet&utm_agid=133122910221&utm_term=forsvarsforbeholdet&device=c 

“Test dig selv og din holdning til forsvarsforbeholdet”, Information

https://www.information.dk/moti/2022/03/test-holdning-forsvarsforbeholdet 

Hvad er forsvarsforbeholdet?, EU.dk

https://www.eu.dk/da/faq/alle-faqs/hvad-er-forsvarsforbeholdet 

Faktalink

https://faktalink.dk/titelliste/eufi0 

Fem spørgsmål og svar om forsvarsforbeholdet, Information

https://www.information.dk/indland/2022/03/fem-spoergsmaal-svar-forsvarsforbeholdet 

Alt du skal vide om forsvarsforbeholdet, TV2

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-05-11-alt-du-skal-vide-om-forsvarsforbeholdet 

Forstå forsvarsforbeholdet, SDU

https://www.youtube.com/watch?v=co_qKAhBMWg&t=129s&ab_channel=SyddanskUniversitet-SDU 

Kun tre vil bevare det: Dét mener partierne om forsvarsforbeholdet, DR

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/kun-tre-vil-bevare-det-det-mener-partierne-om-forsvarsforbeholdet 

Skal Danmark afskaffe sit forsvarsforbehold? | Debatten | DR2

https://www.youtube.com/watch?v=82RqdFrUvPE&ab_channel=DR 

DR’s valgtest

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/test  Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her