Hvorfor er biodiversitet så vigtigt?

06. juni 2024

Hvordan kan øget vild natur være med til at fremme biodiversiteten, og hvorfor er det vigtigt at bevare de grønne områder? Rose har gennem tekst og video undersøgt biodiversitetens betydning og kigget efter den rundt omkring i København.

Hvad er biodiversitet?

Det er først og fremmest vigtigt at forstå, hvad biodiversitet er, før vi kan forstå, hvorfor det er vigtigt at bevare den.

Biodiversitet stammer fra det græske “bios” (liv) og “diversitas” (forskelligartethed), og kan ifølge FN defineres som:

Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Biodiversitet kan defineres inden for tre områder

Økosystemer er komplekse netværk af både levende og ikke-levende organismer, der lever i bestemte miljøer – for eksempel skove, ørkener og koralrev, deres samspil med hinanden og deres fysiske omgivelser.

Arter er grupper af levende organismer, der kan få afkom med hinanden. Når der er en høj artsrigdom (mange forskellige arter) i et naturområde, er det lig med høj biodiversitet. Hvis arterne forsvinder, vil biodiversiteten i det pågældende område falde. 

Genetisk diversitet er afgørende for arters overlevelse og tilpasningsevne – hvordan arter tilpasser sig bestemte naturområder. Dette giver dem mulighed for at tilpasse sig ændrede miljøforhold, sygdomme eller klimaforandringer.

Biodiversitet er kort sagt betegnelsen af alt liv der findes på Jorden – både dyr, alle former for planter og blomster, bakterier og mikroorganismer, der lever i jorden, og er uundværligt for at bevare en god balance i naturen.

Vi er særligt afhængige af mangfoldigheden blandt organismer, som er afgørende for at have harmoniske interaktioner i de mange økosystemer, som mennesker lever i. Også økosystemets tjenester som vandrensning, jordfrugtbarhed og bestøvning af planter er essentielt for, at vi kan trives på Jorden.

Klik her og Støt SEIN

Fra Amazonas’ regnskov til Amager Fælled

Flere steder i verden er biodiversiteten truet. Amazonas’ regnskov, som er et af verdens ældste levende økosystemer, er hjem for over halvdelen af verdens plante- og dyrearter, men desværre fældes store dele af regnskoven.

Ligeledes er 20 % af verdens arter truet af global udryddelse, og så er 70 % af Jordens økosystemer allerede delvist ødelagt ifølge Verdensnaturfonden, WWF.

I Danmark er biodiversiteten desværre også truet. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er over 1.900 arter af dyr, planter og svampe så truet, at der er stor risiko for, at de vil forsvinde fra vores natur.

Boligbyggerier i naturområder kan blandt andet være med til at påvirke vores natur og arter, der lever i naturen. På Amager Fælled i København er et nyt boligområde ved at blive opført med 2000 boliger, der står klar i sommeren 2024.

Jeg synes, det er ærgerligt, at den begrænsede vilde natur, især i en storby som København, bliver brugt som byggeplads. Naturområdet Amager Fælled er hjem for en stor variation af fugle, padder, blomstrende planter, samt pattedyr, herunder sjældne arter som rådyr, harer og flagermus, og det er afgørende at bevare deres levesteder for at bevare disse arter.

Biodiversiteten i mit nærområde

Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der nyder naturen og ønsker at bevare den. For mig er naturen et åndehul, hvor jeg kan trække stikket og lade op efter en travl hverdag. Jeg har besøgt nogle af mine grønne nærområder for at undersøge, hvordan biodiversiteten ser ud herhjemme, og det er der blevet en lille film ud af.

Optagelserne er fra: Botanisk Have, Ørstedsparken, Frederiksberg Have, Søndermarken, Amager Fælled, Sydhavnstippen, Banegaarden og Frederiks Brygge.

Under min udforskning af de grønne parker og naturområder i København, blev jeg imponeret over byens initiativer for at beskytte og ikke mindst fremme biodiversiteten – ikke blot i parker, men også i boligområder og langs vejkanter.

Dette inkluderer tiltag som øget vild beplantning, der kan tiltrække og understøtte forskellige former for liv, herunder insekter som bier og sommerfugle, der spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af vores økosystemer.

I det nyere boligområde Frederiks Brygge, hvor jeg bor, er der også blevet gjort en indsats for at øge biodiversiteten ved at plante forskellige planter og blomster langs vejene og ved bygningerne.

Paris-aftale for naturen

Vores politikere og magthavere har et stort ansvar for at bevare biodiversiteten. Den 19. december 2022 blev der afholdt FN topmøde for biodiversitet i Canada, hvor 196 lande deltog. Her blev der vedtaget en global aftale om at beskytte verdens dyre- og plantearter.

Målet var at få vedtaget en form for “Paris-aftale” for naturen, og ifølge FN skal aftalen indebære en otteårs plan, hvor alle lande kollektivt er forpligtet til at beskytte biodiversiteten. Fra 2030 skal der derfor afsættes 210 milliarder kroner på beskyttelse af biodiversitet i udviklingslandene, og 30 % af verdens land- og havområder skal være beskyttet.

I dag er det 17 % af landområder og 8 % af havområder, der er beskyttet. Såfremt aftalen kommer i mål, er det en kæmpe sejr for at sikre, at vi fortsat kan bevare biodiversiteten på Jorden, så fremtidige generationer også kan få muligheden for at opleve og nyde godt af den smukke planet, vi lever på.

Hvad kan du som forbruger gøre? 

Hvis du ikke kan vente på større samfundsforandring og synes, det kan være svært at forholde sig til, kan du som forbruger også gøre noget selv. Jeg har valgt fem nyttige tiltag, som du nemt kan implementere i din dagligdag for at bidrage til at beskytte biodiversiteten:

Køb økologisk: Vælg økologiske fødevarer og produkter, der produceres uden skadelige pesticider og kunstgødning, som kan skade dyreliv og økosystemer.

Støt bæredygtige mærker: Vælg produkter fra virksomheder, der arbejder for bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Se for eksempel efter certificeringer som Rainforest Alliance, RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, GOTS – Global Organic Textile Standart og FSC – Forest Stewardship Council.

Spis flere plantebaserede måltider: Det kan være svært at ændre spisevaner og give afkald på komfortable og velkendte fødevarer, men kød- og mejeriproduktionen er desværre en af de primære årsager til skovrydning, hvilket påvirker biodiversiteten negativt.

Undgå engangsplastik og emballage: Brug for eksempel en mulepose, når du handler ind, skift plastikflasken ud med en drikkedunk, brug genanvendelige beholdere til madpakken eller skift sæbe- og shampooflaskerne ud med sæbebarer. Dette vil mindske plastik der ender i naturen og skader dyrelivet. 

Køb genbrug og støt lokale producenter: Ved at købe genbrugstøj og støtte lokale producenter og virksomheder, kan vi mindske skovrydning og dermed tab af biodiversitet, da især tøjproduktion ofte kræver store arealer landjord.


Tekst: Rose Madeleen Guiseppi

Visuelt: Klara Kjær Larsen

Redaktør: Frida Schmidth Nielsen

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her