Nyhedsoverblik – 21. februar

21. februar 2021

Hver søndag giver SEIN dig et nyhedsoverblik fra ugen, der gik. Nyhedsredaktionen har udvalgt 3-5 historier. De kan være fra ind- og udland, store og små, men vi mener, at de er værd at belyse. Vi vil forsøge at belyse aktuelle emner ud fra SEINs tanker og anskueliggørelser.

Antallet af unge, der ryger, er halveret på bare tre år
Fra fossile brændsler og dampe til røg. Er du også stoppet med at ryge, eller har du bare skåret voldsomt ned den seneste tid? I så fald er du ikke den eneste. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden viser en halvering af af andelen af 18-19-årige daglige rygere fra 12 til 6 procent.

Dette skyldes ifølge Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, dels prisstigningen til 55 kroner sidste forår samt den nyligt vedtagne nationale handleplan mod børn og unges rygning. Denne gjorde skoletiden røgfri og tobak under disken obligatorisk.

Det fremgår ikke af artiklen, hvorvidt nedlukningen har spillet en rolle i det sidste års indflydelse på statistikken, hvilket ellers må anses for at være relevant. Det må tænkes, at en del festrygere (og -drikkere for den sags skyld) ikke har fundet anledning til at gøre det grundet den indlysende mangel på fester.

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-12-unges-rygning-er-halveret-paa-tre-aar

Nordjysk bager chokeret over priserne på fastelavnsboller i København
“Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade.” For at undgå ballade har bagerierne i mange år fordoblet deres produktion for at følge med den eksplosive efterspørgsel, der har været rundt omkring i landet på de flødeskumsfyldte boller. Så hvis du er én af dem, som har droppet smøgerne, kan du i stedet lade pengene gå til lidt flødeskum og selvforkælelse. Hos Hart Bageri i København langer de cirka 50.000 boller over disken denne sæson, og her lyder det, at de simpelt ikke har mere hæveplads. I Jylland kan de nikke genkendende til hypen. I den lille by Nørager i Nordjylland ligger et bageri, og her fortæller ejer Peter Rask, at salget i år er fordoblet i forhold til sidste år. Der er dog lidt forskel på, hvor meget borgerne i Jylland er villige til at ofre på en fastelavnsbolle i forhold til folk i København. Der ville nok bliver grint lidt i Jylland, hvis de vidste, at folk i København kan finde på at stå i timelange køer for så at give 55 kroner for en bolle. Peter Rask er i hvert fald mildest talt chokeret over priserne i København, og hvis han gjorde det samme, er han overbevist om, at hans kunder ville takke pænt nej tak.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nordjysk-bager-fik-et-chok-da-han-hoerte-hvad-en-fastelavnsbolle-kan-koste-i

Svenske unge sagsøger staten for at svigte klimaet – skal Mette frygte noget?
Kan det lade sig gøre at lægge sag an mod en hel stat for ikke at leve op til deres forpligtelser over for klimaet?

En gruppe unge svenskere har dannet foreningen Auroramålet, hvis formål er at tvinge den svenske regering til at reducere CO2-udledningen yderligere frem mod 2030. I Irland og Holland har sådanne sager tidligere vundet ved højeste instans, mens en lignende sag blev tabt i Norge.

Den hollandske højesteretsdom var historisk, da den pålagde regeringen en juridisk pligt til at reducere CO2-udledningen, da retten gav organisationen The Urgenda Foundation og 900 medsagsøgere ret i, at 17 procents nedsættelse af CO2 frem mod 2020 i forhold til 1990 var for lidt. Den hollandske regering blev derfor pålagt at nedsætte CO2-udledningen med yderligere 8 procent.

Vi går heller ikke selv fri fra at leve op til vores løfter. Danmark og 32 andre europæiske lande er blevet stævnet af 6 portugisiske unge ved menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, der skal sikre, at landene lever op til deres klimaforpligtelser, da Portugal er en af de europæiske lande, der er hårdest ramt af de hidtidige klimaforandringer med tørke og skovbrande til følge.

Annemette Fallentin Nyborg, som skriver ph.d. om klimaretssager på Københavns Universitet, udtaler i den forbindelse til DR, at “Hvis menneskerettighedsdomstolen tager de unge portugiseres side, vil det sætte en meget klar tone i forhold til fremtidige retssager. Det vil sende et signal om, at det er en menneskerettighed at blive beskyttet mod klimaforandringer. Og at alle lande kan holdes ansvarlige.”

Det kan i sidste ende være positivt, hvis disse sager danner præcedens, da de politikere, der træffer beslutningerne i sidste ende er juridisk ansvarlige for at leve op til deres klimaløfter. Noget, der har vist sig nemmere sagt end gjort i Danmark, hvor det lader til, at håndteringen af klimaet er presset bagerst i køen.

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/unge-sagsoeger-sverige-svigte-klimaet-saadan-er-det-gaaet-i-tre-lignende-sager

Politisk fremgang i Saudi Arabien eller spil for galleriet?
En af Saudi Arabiens mest markante forkæmpere for kvinders rettigheder er blevet løsladt efter mere end tre år i fængsel.

31-årige Loujain Al-Hathloul blev tilbage i 2018 idømt næsten 6 års fængsel for blandt andet at kæmpe for kvinders ret til at køre bil i Saudi Arabien. Nu er dommen frafaldet 3 år før tid.

Den tidlige løsladelse vækker dog en del forundring.
Noget tyder nemlig på, at den saudiarabiske regering har været under et internationalt pres, der i sidste ende kan have haft indflydelse på retssagen. Hendes familie påstår, at den tidligere løsladelse er ren politik og en måde, hvorpå den saudiarabiske regering kan redde noget af landets prestige, som er gået tabt i et internationalt øjemed. Både Joe Biden og den franske præsident, Macron, har blandt andre, taget stor afstand til det saudiske regimes håndtering af retssagen.

Dog er det tre år for sent, ifølge flere menneskerettighedsgrupper og pårørende til Al-Hathloul.
Al-Hathoul siges at havde været udsat for både tortur og seksuelle overgreb i fængslet, og hendes familie beretter om, at hun er meget medtaget. Al- Hathoul har stadig en betinget dom, hvilket vil sige, at hun kan ryge tilbage i fængsel ved selv den mildeste form for ulovlige aktivitet. Derudover har hun fået et forbud på at rejse ud af Saudi Arabien de næste fem år.
Det er derfor også for tidligt at kunne kalde Al-Hathoul en fri kvinde.
Al-Hathoul har med andre ord betalt en meget høj pris for det aktivistiske arbejde og den politiske fremgang.

https://edition.cnn.com/2021/02/10/middleeast/hathloul-saudi-released-intl/index.html
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-02-10-kvindeaktivist-losladt-efter-naesten-tre-ar-i-saudisk-faengsel

Parisaftalen kan redde millioner af liv gennem frisk luft, kost og motion
Mange menneskeliv er på spil med Parisaftalen. Bliver den opfyldt, kan flere millioner af liv reddes, viser et nyt studie.

Studiet, der er omtalt i The Guardian, har undersøgt ni lande svarende til 50% af verdens befolkning (USA, Storbritannien, Sydafrika, Nigeria, Indonesien, Tyskland, Indien, Kina og Brasilien). Helt specifikt undersøgte de effekten af opfyldelsen af Parisaftalen i de pågældende lande, på parametre, som luftforurening, kost og motion.

Hvad er Parisaftalen? I 2015 gik 195 lande sammen og underskrev en fælles aftale for begrænsning af CO2-udledning og den grønne omstilling. Kort sagt forpligter aftalen landene til, at holde den globale temperaturstigning under 2° Celsius.

I en verden med mindre kød, mere fysisk aktivitet og færre fossile brændsler vil vi altså ifølge studiet kunne leve længere.

Hvis klimaplanerne bliver indført som planlagt ville det kunne redde op til 8,2 millioner liv, hvor en bedre kost spiller den klart højeste rolle med 5,8 millioner potentielt reddede liv.
Uddyb kort hvad er parisaftalen.

https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/10/climate-action-could-save-millions-of-lives-through-clean-air-diet-and-exercise

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her