Ungdommen er stærkt underrepræsenteret i EU

28. maj 2024

Kun fem ud af Europa-Parlamentets 705 medlemmer er 30 år eller yngre. Det vil sige, at de unge udgør mindre end 1 %.

Heldigvis er der mange unge EP-kandidater, der kan repræsentere os. Alba Bjørk har spurgt nogle af dem, hvilken betydning EU-politik har for os unge.

Sigrid Friis (Radikale Venstre)

 • Spidskandidat til Europa-Parlamentet
 • 29 år
 • Arbejder med energipolitik og grøn omstilling som konsulent i Dansk Fjernvarme

pressefoto

Hvilken betydning har EU-politik for danske unges hverdag?

“EU-politik har meget betydning for vores hverdag, som vi normalt tænker på. Når vi taler med en en samlet EU-stemme kan vores ord vægte tungere, end den ellers ville med en dansk stemme.”

“Det gælder for eksempel kemikalier i tøj, som lige nu kan findes i tøj, vi køber billigt ind fra Kina eller andre steder, og som udgør en sundhedsfare, vi som privatpersoner eller enkelt land ikke kan stille meget op over for. Det kan EU hjælpe med at beskytte os imod.”

“Det er også EU, som sikrer, at vi kan rejse frit på tværs af Europa uden visum og andet papirarbejde. Hvis jeg kommer ind i Europa-Parlamentet, vil jeg også arbejde for en fælles europæisk samtykkelov, så der gælder de samme regler, lige meget om en voldtægt finder sted i et soveværelse herhjemme eller på en sommerferie i Sydfrankrig.”

Hvorfor har du valgt at stille op til Europa-Parlamentsvalget?

“Jeg stiller op, fordi jeg er frustreret over, at vi ikke tager grundlæggende fat om helt centrale spørgsmål. Hvilken klode skal de næste generationer leve på? Vi skal prioritere dem nu. Vi kan stadig nå at leve op til vores forpligtelser, nå vores klimamål og prioritere naturen og miljøet helt anderledes end i dag. Men det kræver, at vi handler nu.”

“Jeg stiller op specifikt til Europa-Parlamentet, fordi jeg tror på, at vores generations problemer skal løses i det europæiske fællesskab. Hvis vi skal bremse temperaturstigningerne, må vi samarbejde, fordi CO2 ikke stopper ved grænsen.”

Hvad er dine 3 vigtigste mærkesager? 

1) Hurtig grøn omstilling – ud med fossile brændsler fra Rusland:Jeg vil sikre grøn energi til alle europæere. De to største udfordringer i Europa er klimakrisen og krigen i Ukraine. Vi skal ikke finansiere Ruslands krig ved at købe russisk gas.”

2) Mindre landbrug, mere natur:Jeg vil reformere landbrugsstøtten, omlægge fødevareproduktionen og skabe plads til naturen og biodiversiteten. Alle skal bidrage til den grønne omstilling – også landbruget.”

3) Friheden til at være den, du er, i hele Europa:Du skal have lov til at være den, du er, og leve det liv, du ønsker. Det gælder uanset dit køn, din seksualitet eller hvor du kommer fra. Jeg vil kæmpe for menneskerettigheder og imod diskrimination.”

Hvorfor er det vigtigt, at jeg som ung stemmer til EP-valget?

“Det er vildt vigtigt, at du som ung stemmer til Europa-Parlamentet, fordi det er din fremtid, vi stemmer om. Hvis ikke ungdommen stemmer, er det nogle andre, som får lov til at bestemme, hvordan vores fremtid skal formes. Selvom det er unge, som skal leve i den verden. Jeg håber vi får et yngre og grønnere Europa-Parlament efter valget.”

Kira Marie Peter-Hansen (Socialistisk Folkeparti)

 • Spidskandidat til Europa-Parlamentet
 • 26 år
 • Medlem af Europa-Parlamentet for SF

pressefoto

Hvilken betydning har EU-politik for danske unges hverdag?

“EU betyder langt mere for os unge danskere, end de fleste er klar over, tror jeg. Omkring 50 % af den danske lovgivning stammer trods alt fra EU.”

“Det er her, de helt store kampe bliver taget, om alt fra datasikkerhed til klima. EU har for eksempel sikret danske unge mænds barsel. Jeg og min gruppe arbejder benhårdt for at forbyde hormonforstyrrende stoffer, der påvirker vores fertilitet og mulighed for at stifte familie.”

Hvorfor har du valgt at stille op til Europa-Parlamentsvalget?

“Jeg stillede op i 2019, fordi jeg grundlæggende ønskede og ønsker en mere retfærdig verden. Hvor vi sammen bekæmper klimaforandringer og passer på vores jord, natur og biodiversitet. Hvor man tager sig af flygtninge og bekæmper fattigdom. Og hvor man har lige vilkår og muligheder i livet, uanset om man er kvinde, mand eller noget tredje.”

“Desuden mente og mener jeg, at det er virkelig vigtigt, at unge blander sig i EU-debatten. Det er vores fremtid, det handler om. Nogle gange må man selv stille op, hvis man vil se en forandring. Og det er derfor, jeg stiller op igen.”

Hvad er dine 3 vigtigste mærkesager?

1) Klima og den grønne omstilling: “Vi skal bremse klimaforandringerne.”

2) Natur: “Vi skal genoprette vores mangfoldige biodiversitet og grundlæggende ændre vores måde at lave landbrug på. For naturen, det rene drikkevand, for bierne og for os.”

3) Helt ud med skadelig kemi: “Det smadrer vores fertilitet og sundhed.”

Hvorfor er det vigtigt, at jeg som ung stemmer til EP-valget?

“Det er vores fremtid, det handler om. Al den lovgivning, der bliver lavet i EU, kommer til at påvirke os i langt højere grad end vores forældre. Derfor er det vigtigt, at vi unge er med til at forme den retning, som EU skal have de næste 5 år og den eneste måde, man kan gøre det på, er ved at stemme den 9. juni.”

Jonas Pullich (Venstre)

 • Kandidat til Europa-Parlamentet
 • 21 år
 • Studerer Erhvervsøkonomi og -jura

pressefoto

Hvilken betydning har EU-politik for danske unges hverdag?

“EU lovgiver alt fra klima og miljø til handelspolitik og datarettigheder. Derfor har EU en enorm indflydelse over det samfund, vi lever i. Det er EU, der sikrer, at vi kan rejse rundt i EU uden at søge om visum eller tilladelse til at rejse. Kravene til hvilke kemikalier, der må bruges i vores varer, stammer også fra EU.”

Hvorfor har du valgt at stille op til Europa-Parlamentsvalget?

“Fordi jeg ikke længere kan sidde på hænderne, imens vi oplever en klimakrise, langsom økonomisk vækst, sikkerhedskrise og et angreb på de demokratiske institutioner. Jeg håber på at kunne blive en ung, grøn og liberal stemme i Europa-Parlamentet.”

Hvad er dine 3 vigtigste mærkesager?

1) Jeg vil sikre abort-rettigheder for alle kvinder i EU.

2) Jeg vil bygge højhastighedstog forbindelser imellem alle EU’s storbyer.

3) Jeg vil forbedre EU’s forsvarssamarbejde, så vi samlet kan sikre et fredeligt Europa.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg som ung stemmer til EP-valget?

“Fordi din stemme gør en forskel. Ved at stemme personligt på en kandidat, så har du direkte indflydelse på den politik, der bliver ført. Vores generation er elendige til at komme ned og stemme. Hvis vi gerne vil have indflydelse, så skal vi huske at stemme.”

 

Mads Strange (Liberal Alliance)

 • Kandidat til Europa-Parlamentet
 • 24 år
 • Studerer statskundskab

pressefoto

Hvilken betydning har EU-politik for danske unges hverdag?

“EU-politik har stor betydning for danske unge. Faktisk mere end man måske lige skulle tro. Store dele af dansk lovgivning kommer nemlig fra EU, og især på de store politiske områder såsom klima, forsvar og vækst er det især i EU, vi har muligheden for at gøre en forskel. Derfor er det vigtigt, at man også udøver sin demokratiske ret og får stemt til Europa-Parlamentsvalget.”

Hvorfor har du valgt at stille op til Europa-Parlamentsvalget?

“Jeg har valgt at stille op af samme årsag, nemlig at man har mulighed for at rykke på mange af de store og vigtige dagsordener i Europa-Parlamentet. Det håber jeg også, vi kan få talt frem under valgkampen.”

“Altså, at Europa-Parlamentet ikke er en fjern, støvet og diffus størrelse, men faktisk en institution, hvor man kan få indflydelse på mange af de store problemer, et lille land som Danmark ikke kan løse alene.”

Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

1) Grøn omstilling: “Det er netop i EU, at vi har muligheden for at gøre noget for den grønne omstilling ved at samarbejde med andre lande.”

2) Fremskridt og vækst: “EU skal igen give plads til, at vi kan udvikle nye og innovative virksomheder. I øjeblikket halter vi desværre noget efter USA, og det er helt afgørende for fremtidig velstand, at vi får Europa tilbage på sporet igen.”

3) Mindre overregulering: “EU skal holde sig fra at overregulere og detailstyre de enkelte medlemslande, da det skaber mistillid til EU. Dermed risikerer vi, at EU mister opbakning, når det kommer til at tage sig af de vigtige opgaver.”

Hvorfor er det vigtigt, at jeg som ung stemmer til EP-valget?

“Lige nu er der en dødærgerlig tendens til, at især mange unge ikke stemmer til Europa-Parlamentsvalget. Men unge mennesker har selvfølgelig også nogle vigtige holdninger og perspektiver på politik, som også skal repræsenteres til vores valg.”

“Derfor håber jeg, at flere unge får lyst til at tage del i demokratiet og stemme til EP-valget. Gerne på Liberal Alliance – men også hvis man er mere enig med nogle andre partier. Det vigtigste er bare, at man lader sine holdninger blive hørt.”

Stem, stem, stem

Dette var kun fire ud af de mange engagerede og seje unge, der stiller op til Europa-Parlamentet, fordi de brænder for at gøre en forskel. Du kan finde mange flere unge kandidater på DUF’s hjemmeside eller tage “Danmarks unge valgtest” for at finde ud af, hvilken ung kandidat, du er mest enig med.

Send det videre til dine venner og familie, så vi kan få et yngre Europa-Parlament efter valget.

Sæt retningen for vores fremtid.

Og så skal du selvfølgelig huske at tage forbi stemmeboksen søndag den 9. juni  – også hvis du er smadret efter Northside, skal på arbejde eller har travlt med eksamener. Hvis du allerede nu ved, at du ikke kommer af sted den 9. juni, kan du også brevstemme hver dag til og med den 6. juni. 

Stem, stem, stem – for at sætte retningen for vores fremtid!


Tekst: Alba Bjørk Nørgaard Zachariasen
Visuelt: Sofie Mylliin Rasmussen
Redaktør: Mille Ravn Nyhauge

Hvad tænker du?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Psst!
Læs mere her